Nơi tình yêu kết thúc- Bùi Anh Tuấn (Guitar Cover)Song: Nơi tình yêu kết thúc
Guitar: ThạchRauKâu
Hợp âm:
Người yêu (Em)ơi…..ngoài kia mùa đông đã (Bm)rơi
Lạnh không(C)em …..lẻ loi bàn tay rã (G)rời
Lạc mất(Am)nhau ….từ đâu mà bao yêu (Em)dấu vẫn nơi này, để nhớ (F#)
thương đầy vơi vương trên (B7) môi mắt cay

Này mùa đông(Em)ơi !
Ngoài kia người tôi yêu lẻ (Bm)loi..xin hãy gom (C)mây,
đừng để mưa mãi(G)rơi lối ấy..muốn đến bên (C)người cầm (D)tay và sưởi (G)ấm (D/F#) đôi vai (Em)gầy ..
nhưng (C)người ..người vẫn (B7)đi mưa mãi rơi (Em)đầy

Lạc mất (C)lối ….. làm sao tìm nhau giữa một (Bm)trời trắng (Em)xóa ,
vì những (C)ân tình người (D)mang theo thành băng (G)giá
Người yêu (C)ơi ! Đừng đi xin em hãy (Bm)một lần nhìn lại phía (Em)sau ..
hãy (Am)một lần dù chỉ nhìn (B7)thấy nhau …xin hãy một (Em)lần …
(F#m)
Lạc mất (D)lối ….. làm sao tìm nhau giữa một (C#m)trời trắng (F#m)xóa
vì những (D)ân tình người (E)mang theo thành băng (A)giá (A7)
Người yêu (D)ơi ! Đừng đi xin em hãy (C#m)một lần nhìn lại phía (F#m)sau ..
hãy (D)một lần dù chỉ nhìn (E)thấy nhau …xin hãy một (F#m)lần …

Nguồn: https://federicobellucci.net/

Xem thêm bài viết khác: https://federicobellucci.net/tinh-yeu/


Article Categories:
Tình Yêu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *